വനിതാവേദി കുവൈത്തിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് മേരി ടോമിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ വനിതാവേദി കുവൈറ്റ്‌

അനുശോചിച്ചു.കുവൈറ്റിലെ പുരോഗമന കാഴ്ചപ്പാടുള്ള വനിതകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ വനിതാവേദി കുവൈത്തിന്റെ സ്ഥാപകാംഗവും സംഘടനയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രെസിഡന്റുമായിരുന്ന മേരി ടോം അസുഖബാധിതയായതിനെ തുടർന്ന് പൊതുരംഗത്തു നിന്നും വളരെ നാളായി വിട്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. മേരി ടോമിന്റെ കൂടി ശ്രമ ഫലമായായിരുന്നു വനിതാവേദി കുവൈത്ത് രൂപീകൃതമായത്. സംഘത്തിന്റെ തുടക്ക കാലത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നേതൃത്വം നല്കാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.മേരി ടോമിന്റെ വിയോഗം പുരോഗമന വനിതാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണ്. മേരി ടോമിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ വനിതാ വേദി കുവൈറ്റ് അഗാധമായ ദുഖവും അനുശേചനവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *