ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡലുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന താരങ്ങൾക്ക് വനിതാവേദി കുവൈറ്റിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ

ഒളിമ്പിക്സ് അത്‌ല റ്റിക്‌സിൽ സ്വർണ മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി ചരിത്രം രചിച്ച നീരജ് ചോപ്ര, ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ മീരാബായ് ചാനു ഗുസ്തിയിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ രവികുമാർ ദഹിയ, ബാഡ്മിന്റൺ സിംഗിൾസിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ പി. വി സിന്ധു, ബോക്സിങ്ങിൽ വെങ്കലം നേടിയ ലവ്ലിന ബോർഗോഹെയിൻ,ഗുസ്തിയിൽ വെങ്കലം നേടിയ ബജരംഗ് പുനിയ, വെങ്കല മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയ മലയാളിയായ ശ്രീജേഷ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഹോക്കി ടീം,കൂടാതെ സെമിയിൽ എത്തിയ വനിതാ ഹോക്കി ടീം തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനതാരങ്ങൾക്ക് വനിതാവേദി കുവൈറ്റിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ.


By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *